Katastar nepokretnosti

Na celoj teritoriji Srbije uspostavlja se jedinstveni  katastar  nepokretnosti u kome će se naći svi relevantni podaci i prekinuti sa praksom odvojenog vođenja zemljišnih knjiga u sudovima i katastra zemljišta koji se vodi u katastru.

Jedinstveni katastar nepokretnosti se realizuje kao kompjuterizovana baza podataka i omogućiće da građani i nadležni organi brzo pristupaju do svih podataka o nepokretnostima.

Katastar nepokretnosti jeste savremena, jedinstvena, efikasna, kvalitetna, pouzdana, ekonomična i javna evidencija o nepokretnostima i pravima na njima.

Nepokretnosti za koje se vrši upis u katastar nepokretnosti su: zemljišta, zgrade, posebni delovi zgrada (stanovi i poslovne prostorije) i drugi građevinski objekti sa stvarnim pravima, teretima i ograničenjima.

2009. Izrada KN Opštine Zvezdara

Projekat izrade katastra nepokretnosti i upisa prava na njima za teritoriju politicke opštine Zvezdara, kao jedne od centralnih opština Grada Beograda.

Teritorija Opštine se prostire na površini od 3.064 ha, od čega uži gradski deo zauzima 726 ha. Opštinu Zvezdara čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština, koja ulaze u njen sastav i to: Zvezdara, Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug i Mirijevo.

Projekat je podržan od Svetske banke i Vlade Republike Srbije.

2009. Izrada KN Opštine Palilula

Projekat izrade katastra nepokretnosti i upisa prava na njima za teritoriju politicke opštine Palilula.

Gradska opština Palilula je po veličini najveća opština Grada Beograda - prostire sa na 44.661 hektara, od čega uži gradski deo zauzima 4.536 ha. Smeštena na severu glavnog grada Republike Srbije. Spada u centralne gradske opštine Grada Beograda, a graniči se sa opštinama Zvezdara, Vračar, Stari grad, Zemun i Grocka. Na spoljnim granicama Beograda, graniči se sa opštinama Stara Pazova, Zrenjanin, Opovo i Pančevo. Po poslednjem popisu iz 2002. na Paliluli živi 155.902 stanovnika, što je svrstava na četvrto mesto među 17 beogradskih opština.

Projekat je podržan od Svetske banke i Vlade Republike Srbije.

2008. Izrada KN Opštine Grocka

Projekat izrade katastra nepokretnosti i upisa prava za katastarsku opštinu Grocka.

Opština Grocka jedna je od beogradskih opština sa petnaest naseljenih mesta, na površini od oko 300 km2.

Projekat je podržan od Svetske banke i Vlade Republike Srbije.

2007. Izrada KN Opštine Lazarevac

Projekat izrade katastra nepokretnosti i upisa prava za katastarsku opštinu Lazarevac.

Projekat je podržan od Svetske banke i Vlade Republike Srbije i ima za cilj ustanovljenje jedinstvenog katastra nepokretnosti na celoj teritoriji Srbije. Jedinstven katastar nepokretnosti osigurace svojinu nad nepokretnostima vlasniku, odnosno pravnu sigurnost, ali i ekonomski razvoj tržišta.

U okviru projekta se vrši inicijalni unos podataka katastra nepokretnosti (formiranje privremenih listova nepokretnosti) i obrazovanje komisija za izlaganje podataka iz privremenih listova nepokretnosti na javni uvid i ustrojavanje katastra nepokretnosti.

Usluge će se vršiti u prostorijama određenim od strane Službe za katastar nepokretnosti Lazarevac. Procenjen početak angažovanja je jul 2007. godine, a period trajanja angažovanja je četiri meseca.

Za uknjižbu je, inače, potrebno da građani, vlasnici nepokretnosti, uzmu dokumentaciju o imovini koju imaju i sa njom dođu u odgovarajuću službu za katastar nepokretnosti. U slučajevima kad vlasnik stana treba da stan uknjiži, a zgrada u kojoj se stan nalazi nije uknjižena, vlasnik stana snosi troškove uknjižbe i zgrade i stana. Vlasnik stana može od investitora zgrade da traži povraćaj troškova za uknjižbu zgrade.

Uknjižba nepokretnosti, koje su nekada nacionalizovane, ili na neki drugi način oduzete, moći će da se obavi kad se donese zakon o restituciji.

2006. Izrada KN Opštine Vračar

Projekat izrade katastra nepokretnosti i upisa prava na njima za teritoriju politicke opštine Vracar, kao jedne od centralnih opština Grada Beograda.

Površina politicke opštine Vracar je 292 ha, sa ukupno 4700 katastarske parcele. U postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na njima izloženo je preko 3500 listova nepokretnosti. Izrada katastra nepokretnosti delom je finansirana sredstvima iz kredita Svetske banke.

Na teritoriji opštine Vracar, pre izrade katastra nepokretnosti, postojao je katastar zemljišta i zemljišna knjiga, koji su prestali da važe dana 25.6.2007. godine - izradom katastra nepokretnosti.

Nepokretnosti i prava na nepokretnostima za teritoriju opštine Vracar od 25.6.2007. godine upisuju se u katastar nepokretnosti u Službi za katastar nepokretnosti Beograd.

EGM Projekti

Ortofoto

2006. DOF planovi Srbije
2005. Ortofoto Aranđelovac
2005.
Ortofoto Rakovica
2003.
Ortofoto Bajina Bašta
2003.
Ortofoto Užice i Sevojno
2003. Ortofoto Vršac
Više informacija...

CORINE Land Cover

2008. CORINE - Kosovo
2007. CORINE - Srbija, bez Kosova
2006. CORINE - Srbija i Crna Gora
Više informacija...

LiDAR

2008. LiDAR - Projekat snimanja budućeg autoputa Horgoš - Požega.
2003. Projekat snimanja puteva i dalekovoda lasersko altimertijski sistemom koji određuje 3D tačke na zemljinoj površi, koristeći laser postavljen na helihopter i sakuplja precizne INS, GPS i laser podatke.
Više informacija...

GIS

2007. GIS Opštine Kovin
2004. IS Opštine Rakovica
2002. IS Info Renta - Stara Pazova
2001. Telekom
Više informacija...

Katastar nepokretnosti

2009. Izrada KN Opštine Zvezdara
2009.
Izrada KN Opštine Palilula
2008.
Izrada KN Opštine Grocka
2007.
Izrada KN Opštine Lazarevac
2006. Izrada KN Opštine Vračar
Više informacija...

Software

2008. Rakovica 4D
2004.
Legalizacija
2003. EGM MapPrint
Više informacija...

Kartografija

2005. Enciklopedijski atlas sveta
2002. Karta manastira Srbije
2001. Auto karta Evrope
2001. Auto atlas Srbije i Crne Gore
Više informacija...

Geodezija

2008. Terestika Feketić-Novi Sad
2005. Rekonstrukcija Nemanjine
2005. Izrada DKP Ko Resnik Bgd
2003. Obnova premera B. Palanka
2003. Obnova premera Vršac
Više informacija...